Blog

Mitől "montessori" egy játék?

Mitől "montessori" egy játék?

Az utóbbi évtizedekben már hazánkban is fontos változások indultak el a gyermeknevelés területén. Ennek egyik jelensége a Montessori-iskola térhódítása, amely már nem csupán az intézményesített, hanem a családi nevelésben is hódít. Az örömteli tanulás pedagógiájához a félporoszos rendszerekben nevelkedett - és kritikus - szülők könnyen kapcsolódnak, így egyre népszerűbbek a montessori játékok.

Maria Montessori - egy nem is annyira múlt századi pedagógus

Az első olasz orvosnőként Maria Montessori a 19. század végén helyezte le akkor furcsának tűnő pedagógiájának alapjait. Az élet minden területét átható nevelési módszere a gyermekek megfigyelésén alapult. A gyerekek tisztelete hajtotta: hitte, hogy minden gyerekben eredendően megvan a tudáshoz szükséges cselekvési vágy és a világ megismerésére való törekvés, csak támogatni kell őket az önfejlesztésben.

A montessori játékok mögötti alapelvek

Montessoritól származik az a megfigyelés, amit ma úgy nevezünk: “szivacsagy”. Az ő értelmezésében a gyerekek periodikusan fókuszálnak egy-egy részterületre fogékony, szenzitív időszakaikban. Ilyenkor maguktól akarják a világ egy-egy szeletét felfedezni, és az ezzel kapcsolatos minden információhoz hozzáférni, a külvilágot teljesen kizárva a teljes megismerés szintjéig ismételgetni bizonyos cselekvéseket.

A pedagógusnak/szülőnek katalizátorként és szervezőként kell szabad döntéshez segíteni a gyermeket, aki ebben a szabadságban tanulhatja meg az önfegyelmet. A felnőtt feladata továbbá az előkészített környezet megteremtése: a gyermek számára biztonsággal használható eszközök és terek biztosítása. Ebben a gyermekléptékű környezetben a gyermek örömmel és a felfedezés vágyával vesz részt munkatevékenységekben.

Azok a bizonyos kezdeti montessori játékok

Montessori feltételezését, hogy biztos tudás a cselekvéssel, a fantázia szárnyalásával, a lehetőségek biztonságos kipróbálásával épül, saját tervezésű, természetes anyagokból készült, organikus játékokkal igazolta. A montessori játékok célja valójában a pedagógiai szemlélet támogatása volt. Az eszközök a gyermeki önfejlesztés, az önálló gondolkodás és az önellenőrzés céljából jöttek létre, szem előtt tartva a funkcionalitás mellett az esztétikai kritériumokat is, amelyek inspirálják a gyerekeket a cselekvésre.

De mitől montessori játék egy játék?

Fejlesztő játék annyi, mint csepp a tengerben, ám a montessori játékok körülírható, jól meghatározható kritériumok mentén értékelhetők. Az eszközök mindig gyermekléptékűek legyenek, esztétikusak és színesek. A mindennapi élet tevékenységeit segítse: a matematikai, anyanyelvi készségeket, a környező világ szeretetét és tiszteletét, valamint az érzékelés különféle területeit. Legyen lehetősége a gyerekeknek a kísérletezésre, de legyen egyértelmű a gyermek számára, mikor oldotta meg helyesen a feladatot.

Montessori játékok napjainkban

Természetesen a kultúra változásával a kereskedelemben megjelentek a Montessori inspirálta játékok is. Ezek hasonlóan korai változataikhoz, az önfejlesztést, önálló és szabad gondolkodást, a kreatív képzeletet, a logikus gondolkodás, a figyelemkoncentráció és a türelem fejlesztését támogatják.

Amennyiben megfelel a Montessori-elveknek, bátran adhatjuk gyermekünk kezébe már egészen kicsi kortól kezdve, hiszen a természetes anyagok által stimulált idegrendszer jó táptalaja a képességek és készségek fejlődésének.

A montessori játékok segítségével a kisgyermek felfedezheti a világot, és örömmel, önbizalommal keresheti a megismerés új útjait, hogy önálló, szabad, bátor felnőtté válhasson.